BÁO VỤ TIÊU ĐỒ

Nhớ thời chiến đấu tại sở Chỉ huy K12 núi Trầm, Sơn Tây

Trăng khuya chênh chếch đầu non
Mà cô báo vụ vẫn ngồi canh
Trong tay chỉ đỏ, chỉ xanh
Tịch tà tiếng mooc trong lành bay lên
Giữ cho đất nước bình yên
Thông tin thông suốt nối liền ngày đêm
Mê ka bản đồ hiện lên
Quê hương đất nước chăm miền bao la
Giặc vào tàn phá quê ta
Hờn căm ta trút cả ra đường chì
Chúng mà giở chiến thuật chi
Đường bay lắt léo chì đi vững vàng
Ta viết số ngược rõ ràng
Sỹ quan chỉnh lý sẵn sàng chỉ huy
Tọa độ bám sát đường đi
Tên lửa cao xạ tức thì bủa vây
Giăng thành lưới lửa tiêu ngay
Quạ đen, thần sấm tan thây trên trời
Tiêu đồ báo vụ ta ơi!
Đã qua khói lửa của thời chiến tranh
Súng là chì đỏ, chì xanh
Góp phần chiến thắng rạng danh nước nhà
Cùng nhau hát khải hoàn ca
Ta mừng đất nước của ta hòa bình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét