TÂM SỰ

    
Đọc trước các em vài trang sách
Bước lên bục giảng đã làm thầy
Dạy chữ, Yêu người, Rèn nhân cách
Các em mai ngày rộng cánh bay
Chữ nghĩa phải đâu hàng rao bán
Nghĩa tình ai nỡ để cân đong
Ước mong sau trước hồn không cạn
Tâm của người thầy mãi sáng trong.

18/5/1997

0 nhận xét:

Đăng nhận xét